Lukoszek, Michał. 2020. „Antykoncyliarystyczne Orzeczenia Konstytucji «Pastor Aeternus» I Soboru Watykańskiego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (2):37-50. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.37-50.