Słupek, Roman. 2020. „Eklezjologia Personalistyczna Benedykta XVI”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (1):113-22. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.113-122.