Tomko, Andrzej. 2020. „Działalność trzeźwościowa Kościoła W Polsce W Czasch przełomu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (1):153-66. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.153-166.