Kiwka, Mirosław. 2020. „Doświadczenie Mistyczne Czy Mistyczna świadomość? Mistyka W ujęciu B. McGinna”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18 (1):219-47. https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.219-247.