Pagacz, Małgorzata. 2021. „Życie Konsekrowane W służbie Poszukiwania Sensu według Benedykta XVI”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (1):323-44. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.323-344.