Zawadzki, Ryszard. 2020. „Biblijne Inspiracje Encykliki «Dives in Misericordia»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 17 (2):93-99. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.93-99.