Giemza, Bogdan, i Aleksander Radecki. 2020. „Rekolekcje Jako ważny Element Formacji kapłańskiej. Teoria I Praktyka”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 17 (2):101-16. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.101-116.