Maspero, Giulio. 2020. „Epistemologia Teologiczna I Ontologia Trynitarna U Akwinaty”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):85-108. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.85-108.