Zatwardnicki, Sławomir. 2020. „Jedno źródło Objawienia a Dwa Nurty Przekazu I Poznania Objawienia. Apologijny Wymiar Teologii Josepha Ratzingera”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2):63-93. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.63-93.