Kubisiak, Przemysław. 2021. „Jaskinia Makpela (mi’arat hammakpelah). Tradycja żydowska I Archeologia świętych grobów W Hebronie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):61-75. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.61-75.