Klinkowski, Jan. 2021. „Od Oczyszczenia Świątyni Jerozolimskiej Do Jezusowego «pragnę» (dipsao) Na krzyżu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):29-59. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.29-59.