Blanco-Sarto, Pablo. 2020. „Początek Drogi. Wiara, Chrzest I Przynależność Do Kościoła W Myśli Josepha Ratzinger”a. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2), 49-61. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.49-61.