Merecki, Jarosław. 2020. „Europa, Filozofia I chrześcijaństwo”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2):285-94. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.285-294.