Ficek, Ryszard. 2021. „Irracjonalna racjonalność Indywidualizmu, pokrętna Logika Kolektywizmu I Stefana Wyszyńskiego Integralnie-Humanistyczna Koncepcja życia społeczno-Politycznego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):273-308. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.273-308.