Adamczyk, Jerzy. 2021. „Praktyka Umieszczania W kościołach świętych obrazów”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):161-79. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.161-179.