Biernaczyk, Mateusz. 2021. „Kosmologia medioplatońska W Pismach Tacjana Syryjczyka I Atenagorasa Z Aten”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):223-48. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.223-248.