Hołubowicz, Rafał Jan. 2021. „Zespół Stresu Pourazowego I Dobrowolna niezdolność Do Zawarcia małżeństwa W świetle Orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna Analiza książki Wpływ zespołu Stresu Pourazowego Na Kanoniczną niezdolność Do Zawarcia małżeństwa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (1):345-66. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.345-366.