Kowalczyk, Dariusz. 2021. „Trójca Święta, Rodzina Ludzka I wspólnota Zakonna. Możliwości I Ograniczenia Analogii Trynitarnych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (1):163-87. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.163-187.