Górecki, Piotr. 2022. „Dążenia Diecezji wrocławskiej Do Jej Egzempcji – Od początku XIV Wieku Do 1821 Roku”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 30 (1):177-95. https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.177-195.