Zatwardnicki, Sławomir. 2021. „Świętość Kościoła a świętość Pisma”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):121-60. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.121-160.