Tomaszewski, Jarosław. 2021. „Sprawozdanie: Przez wartości I Kompetencje Do Sukcesu Firmy. Konferencja otwierająca I Edycję Akademii Przedsiębiorczości «Aptissimi», Centrum Misji Afrykańskich – Borzęcin Duży, 17–18 września 2021 Roku”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):347-50. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.347-350.