Seweryniak, Henryk. 2021. „Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje Prasy Wyznaniowej. Studium Na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej W Płocku, Płock 2020, Ss. 428”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2):313-23. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.313-323.