White, Thomas Joseph. 2023. „Powszechne pośrednictwo Chrystusa a Religie niechrześcijańskie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 30 (2):63-86. https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.63-86.