Twelftree, Graham H. 2023. „Jezus Z Czwartej Ewangelii – Uzdrowiciel przynoszący życie Od Boga”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 31 (1):23-42. https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.23-42.