Ragan, G. J. (2019) „Wpływ gnostycyzmu i fideizmu na przekaz wiary i kształtowanie życia religijnego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(2), s. 197–214. doi: 10.34839/wpt.2018.26.2.197-214.