Kogut, M. (2019) „Początki kościelnej kariery wrocławskiego biskupa Tomasza I do czasu objęcia biskupstwa (1232 r.)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 149–165. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.149-165.