Stefaniak, P. (2020) „Z dziejów prawodawstwa zakonu św. Marii Magdaleny od Pokuty w średniowieczu: Reguła św. Sykstusa”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 229–263. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.229-263.