Rambiert-Kwaśniewska, A. (2019) „Córki Syjońskie (Iz 3, 16-24): Błyskotliwy przykład ekwiwalencji dynamicznej czy dowód na istnienie nie-masoreckiej Vorlage LXX?”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(2), s. 97–116. doi: 10.34839/wpt.2017.25.2.97-116.