Zydek, S. (2019) „Komunikacja w obliczu śmierci, czyli znaczenie kazań pogrzebowych w epoce staropolskiej – reformackie kazania funeralne”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 167–183. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.167-183.