Artemiuk, P. (2019) „Bóg w świecie «płynnej nowoczesności». Zygmunt Bauman wobec religii. Prezentacja i krytyka”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 95–111. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.95-111.