Biernaczyk, M. (2019) „Plutarch z Cheronei – koncepcja zasad”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 225–245. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.225-245.