Schmerbauch, M. (2020) „Katolickie dyskursy wojenne w niemieckiej «Sonntagsblatt» diecezji śląskiej Breslau podczas pierwszej wojny światowej (1914–1918)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 283–294. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.283-294.