Skwierczyński, M. (2019) „Nabycie przez instytucję kościelną zagranicznej licencji na wydanie w Polsce utworu piśmienniczego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 185–199. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.185-199.