Żądło, A. (2020) „Budowanie homilii na bazie tekstów euchologijnych w świetle wskazań Dyrektorium homiletycznego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 237–260. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.237-260.