Wilk, J. (2020) „Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 177–194. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.177-194.