Stasiak, S., Seul, A., Zieliński, J. i Bednarczyk-Stefaniak, E. (2019) „Otworzyć się na prawdę”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(1), s. 5–6. doi: 10.34839/wpt.2019.27.1.5-6.