Berkman, J. A. (2019) „Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 201–224. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.201-224.