Rosik, M. (2020) „Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza? Polemizując z tezą S. Hahna”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 9–29. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.9-29.