Rambiert-Kwaśniewska, A. (2020) „Problematyka przekładu toponimów w Septuagincie na przykładzie «wełny z Miletu» (Ez 27,18)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 31–48. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.31-48.