Słupek, R. (2021) „Argument kaloniczny w teologii fundamentalnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Rady ds. Kultury «Via pulchritudinis» – uprzywilejowana droga ewangelizacji i dialogu”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 301–321. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.301-321.