Zatwardnicki, S. (2019) „Radykalna ortodoksja jako suspended middle”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 121–147. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.121-147.