Rowland, T. (2019) „Refleksje Romano Guardiniego o byciu «zagubionym w chaosie»”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 113–119. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.113-119.