Tarocchi, S. (2020) „Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historyczne”j, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 7-22. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.7-22.