Reroń, T. (2021) Antoni Młotek – teolog moralista, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 227-249. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.227-249.