Zani, A. V. (2019) „Teologia w świecie nauki”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), s. 19–32. doi: 10.34839/wpt.2019.27.2.19-32.