Beyga, P. (2019) „Teologiczna krytyka islamu w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(1), s. 7–18. doi: 10.34839/wpt.2017.25.1.7-18.