Liszka, P. (2019) „Dogmat chalcedoński syntezą wcześniejszych formuł dogmatycznych i punktem odniesienia przyszłych”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), s. 55–71. doi: 10.34839/wpt.2016.24.2.55-71.