Rosik, M. (2019) „Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze, Mińsk: «Pro Christo», 2017, ss. 412”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(1), s. 210–212. doi: 10.34839/wpt.2017.25.1.210-212.