Giemza, B. (2019) „Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej pt. «Polska krajem misyjnym?», Warszawa, 19–21 września 2016”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24(2), s. 239–241. doi: 10.34839/wpt.2016.24.2.239-241.