Kogut, M. (2020) „Starania wrocławskiego biskupa Tomasza I o rozwój kultu św. Stanisława na Śląsku”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 295–314. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.295-314.